M2 Architecten is een multidisciplinair architectenbureau uit Antwerpen met 20 medewerkers en een waaier aan projecten doorheen het Vlaamse landschap.

Het kantoor is reeds meer dan 15 jaar actief in (middel)grote ontwikkelingsprojecten: woningbouw, kantoorbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en renovaties. Het werkveld situeert zich voornamelijk in opdracht van stedelijke ontwikkelaars, KMO’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, overheden, multinationals en investeringsgroepen. Met zijn jarenlange expertise staat het kantoor garant voor een continue opvolging vanaf de eerste conceptschets tot het laatste uitvoeringsdetail.

M2 architecten beschouwt het ontwerpproces als een constant streven naar het assimileren van een scala aan uiteenlopende parameters. Goede architectuur wordt gecreëerd vanuit een optimaal evenwicht tussen programma, concept, constructie en design. De juiste materiaalkeuze, inplanting, oriëntatie en programmaschikking zorgt voor duurzame gebouwen welke geënt zijn op een lange termijnfilosofie. Flexibiliteit is het uitgangspunt voor het interpreteren en het concipiëren van een programma.

Planning en budget worden nauwgezet gemonitord en doorgedreven (werf)opvolging garandeert een continue kwaliteitscontrole. De kernactiviteiten worden steeds in eigen huis met expertise uitgewerkt. Waar de situatie dit vraagt worden externe, aanvullende partners gezocht voor technische ondersteuning. Men kan hier terugvallen op een vaste poule van ingenieurs en technici voor wat betreft stabiliteit, technieken, epb-regelgeving en akoestiek.

Als betrouwbare partner heeft het kantoor doorheen de jaren een solide basis van terugkomende vaste klanten uit de lokale vastgoedmarkt uitgebouwd.

De Burburestraat 9
B-2000 Antwerpen
t +32 3 609 68 86
BTW BE 0829.366.826 info@m2architecten.be